Al meer dan 6.000 piloten opgeleid! Slagingskans 98% Beste opleider EU Dronebewijs
Contact

De Europese Standaardscenario's

15.07.2021| Dion Thomas

Het vliegen onder een zogenaamd standaardscenario (STS) is een manier om te opereren binnen de Specific-categorie. Door de uitstelling van de inwerkingtreding van Verordening EU 2021/1166 wordt het pas vanaf 3 december 2023 mogelijk om te vliegen onder twee standaardscenario's:

 • STS-01 - VLOS vluchten boven gecontroleerd grondoppervlake in een bevolkt gebied
 • STS-02 - BVLOS vluchten met luchtruimwaarnemers boven gecontroleerd grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving

STS-01

Het eerste STS dat is ontwikkeld door EASA is STS-01: VLOS vluchten boven gecontroleerd luchtruim in een bevolgt gebied. In Verordening EU 2020/639 worden exact de bepalingen en vereisten beschreven voor dit standaardscenario. Hieronder een aantal algemene bepalingen:

 • Er mag niet hoger gevlogen worden dan 120 meter boven grondniveau of 15 meter boven een obstakel.
 • De drone moet altijd in zicht blijven
 • De vluchtuitvoering wordt verricht overeenkomstig een operationeel handboek
 • De vluchtuitvoering wordt verricht boven een gecontroleerd grondoppervlakte bestaande uit het vluchtgeografiegebied, de zone voor onvoorziene omstandigheden en de grondrisicobuffer
 • De drone heeft een maximale grondsnelheid van 5 m/s
 • De vlucht wordt uitgevoerd door een gecertificeerd piloot
 • De vlucht wordt uitgevoerd met een drone gemarkeerd als klasse C5

Mede door het uitblijven van de klasse C5 drones is het nog niet mogelijk om onder STS-01 vluchten uit te voeren. Wil je toch opereren binnen dezelfde bepalingen? Bekijk dan PDRA-S01.

STS-02

Het tweede STS dat is ontwikkeld door EASA is STS-02: BVLOS vluchten met luchtruimwaarnemers boven gecontroleerd grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving. In Verordening EU 2020/639 worden exact de bepalingen en vereisten beschreven voor dit standaardscenario. Hieronder een aantal algemene bepalingen:

 • Er mag niet hoger gevlogen worden dan 120 meter boven grondniveau of 15 meter boven een obstakel.
 • Er dient minimaal 5 kilometer zicht te zijn
 • De drone dient tijdens opstijgen en landen in het zicht van de piloot te zijn
 • De vluchtuitvoering wordt verricht overeenkomstig een operationeel handboek
 • De vluchtuitvoering wordt verricht boven een gecontroleerd grondoppervlakte die volledig ligt in een dunbevolkt gebied, bestaande uit het vluchtgeografiegebied, de zone voor onvoorziene omstandigheden en de grondrisicobuffer
 • De afstand tussen drone en piloot maximaal 1 kilometer is (zonder waarnemer)
 • De afstand tussen drone en piloot maximaal 2 kilometer is (met waarnemer)
 • De vlucht wordt uitgevoerd door een gecertificeerd piloot
 • De vlucht wordt uitgevoerd met een drone gemarkeerd als klasse C6

Mede door het uitblijven van de klasse C6 drones is het nog niet mogelijk om onder STS-02 vluchten uit te voeren. Wil je toch opereren binnen dezelfde bepalingen? Bekijk dan PDRA-S02.

Opleidingseisen

Elk standaardscenario heeft vastgestelde eisen met betrekking tot de piloot. Meer weten of de opleidingen? Bekijk dan de website van Drone Flight Academy