Al meer dan 7.500 piloten opgeleid! Volledige ontzorging Drone-experts met jaren ervaring
Contact

Eerste SORA-aanvraag voor operaties boven dichtbevolkte gebieden goedgekeurd in Nederland!

22.03.2023| Robin Zuidhof

Het team van Drone Flight Company B.V. heeft de afgelopen maanden intensief overlegd en samengewerkt met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) om het voor drone operators mogelijk te maken om over (dicht)bevolkte gebieden te vliegen zonder het vereiste om het gebied volledig vrij te houden van niet-betrokken personen tijdens de vlucht (ook wel bekend als ‘gecontroleerd grondgebied’).

Voor veel operators is het onmogelijk om tijdens de vlucht het vlieggebied en de omringende bufferzones compleet vrij te houden van niet-betrokken personen. Dit geldt des te meer voor dorpen, steden en alle gebieden binnen de bebouwde kom. De crew zou in dit geval namelijk elk persoon voorafgaand aan de vlucht moeten informeren over de veiligheidsrisico’s en beschermingsmaatregelen, waarna de crew ook nog eens expliciete toestemming van de desbetreffende personen moet krijgen om de vlucht uit te mogen voeren. Bovendien moet het gebied ook tijdens de vlucht vrij gehouden worden van niet-betrokken personen. Hiervoor zijn vaak meerdere crew members vereist, welke in de gaten dienen te houden dat personen het gebied niet betreden. Als niet aan deze eisen voldaan wordt, dan moet de vlucht worden uitgesteld of geannuleerd. In drukke steden als Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag of Utrecht is vliegen onder de gestelde eisen praktisch onmogelijk.

Gelukkig heeft een van onze klanten die wij ondersteunen bij de aanvraag voor een vergunning vandaag de allereerste goedkeuring gekregen voor VLOS-operaties met vrij zware drones boven bewoonde gebieden in Nederland zonder de vereiste voor het bewerkstelligen van een gecontroleerd grondgebied. Dit betekent dat niet-betrokken personen tijdens de vlucht het gebied kunnen betreden, zonder dat de vlucht afgebroken hoeft te worden.

 

Dit verhoogt natuurlijk de risico's van de operatie, aangezien een vallende/crashende drone nu in botsing kan komen met een persoon die zich toevallig in het vlieggebied bevindt. Om de risico’s van een dergelijke vlucht acceptabel te maken, hebben we voorgesteld om de drone uit te rusten met een gecertificeerd en getest parachutesysteem dat – in geval van een ongecontroleerde val/crash – activeert en zorgt voor een sterk verminderde hoeveelheid kinetische energie die wordt overgedragen op de desbetreffende persoon. Hiermee wordt niet uitgesloten dat de persoon in kwestie gewond raakt, maar de gevolgen zullen een stuk minder zijn dan wanneer de drone zonder parachute naar beneden zou zijn gekomen.

Wilt u meer weten over dit soort werkzaamheden of bent u van plan dit soort werkzaamheden zelf uit te voeren, dan ondersteunen wij u graag bij het verkrijgen van een exploitatievergunning hiervoor.

NEEM CONTACT OP