Samenwerkingsverband VUTURA start met realisatie U-Space blauwdruk voor veilige integratie van drones in het Europese luchtruim

29.08.2018| Droneflightcompany.com

Marktonderzoeken voorzien een grote toename in het gebruik van drones. Drones zullen in de (nabije) toekomst een belangrijke rol in onze levens gaan spelen, zowel op commercieel als op recreatief gebied, en bieden nieuwe mogelijkheden om het leven van mensen in Europa te verbeteren. Zo kunnen drones bijvoorbeeld eerste hulp verstrekken, ondersteunen bij misdaadbestrijding, de beheersing van publieksstromen, en bijdragen aan het reduceren van de milieu-impact en files in steden. Het Europese Innovatie Partnerschap “Smart Cities and Communities” (EIP-SCC) identificeert prioriteitsgebieden voor operationele implementatie, waarvan er veel een link hebben met drone applicaties. De vraag naar drones biedt tevens een enorme potentiële economische impact op de werkgelegenheid. Maar we kunnen alleen profijt hebben van deze maatschappelijke en economische voordelen als grote hoeveelheden drones op een veilige en verantwoorde manier ons luchtruim kunnen betreden.

Oproep tot urgente maatregelen

De Verklaring van Warsaw riep in november 2016 op tot urgente maatregelen in het luchtruim, met name in de ontwikkeling van het U-Space concept (diensten en procedures voor het veilig beheren van drone vluchten). Een helder regelgevingskader voor drones en drone-gerelateerde diensten op Europees niveau moest ervoor zorgen dat we de potentie voor werkgelegenheid en groei in deze nieuwe economische sector optimaal konden gaan benutten.

VUTURA

Het antwoord op de oproep kwam in juni 2017, toen SESAR (Single European Sky ATM Research) de “U-Space Blauwdruk” presenteerde. Deze blauwdruk moet nu in een werkend U-Space concept worden omgezet. Internationale samenwerking voor het afstemmen van regelgevingen in de Europese landen is daarbij vanzelfsprekend van essentieel belang. Om dit te realiseren is VUTURA (Validation of U-Space Tests in Urban and Rural Areas) in het leven geroepen; een consortium bestaande uit verschillende Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Het VUTURA project zal, onder de paraplu van SESAR en voor de Europese Commissie, concrete en realistische stappen nemen voor het verlagen van de risico’s bij een snelle inzet van de U-Space Initial Services U2. Op deze manier zullen de voordelen van drones voor Europese burgers dichterbij komen dan ooit tevoren.

Dit is natuurlijk ook fantastisch nieuws voor Drone Flight Company en Space53! Ook voor Drone Flight Company en Space53 bevestigt de keuze van de Europese Commissie dat wij voorop lopen in de ontwikkeling van kennis en praktijkervaring. Voor een groot deel is dat te danken aan de jarenlange ervaring van Drone Flight Company in het testen, demonstreren en uitvoeren van drone toepassingen. Drone Flight Company heeft als ambitie deze kennis te delen met organisaties en overheden die op zoek zijn naar pragmatische oplossingen op UAV gebied. Drone Flight Company wil bij deze graag alle deelnemende bedrijven en het consortium VUTURA feliciteren met het behaalde resultaat!